Фирмени обучения, СЕМиНАРИ И тренинги

Бизнес обучения за Вашата фирма, адаптирани спрямо потребностите и целите Ви

 • КАКВО МОЖЕМ ДА ПОСТИГНЕМ ЗА ВАС?

  • Ще имате повече доволни клиенти
  • Ще задържите ценните си служители
  • Ще имате ефективно работещи екипи

 • ЗА ЕКИПА

  • Нашият екип се състои от висококвалифицирани лектори с богат практически опит.
 • ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

  • Нашите методи са съобразени с всички актуални теоретични постановки и са пречупени през призмата на най-добрите бизнес практики на световно ниво.
  • Всяко едно обучение може да бъде адаптирано спрямо конкретните Ви потребности.

 • В МЕДИИТЕ ЗА НАС / СПИСАНИЕ "VAGABOND": 

  "KNOWLEDGE IS POWER" - ВИЖТЕ ИНТЕРВЮТО ОТТУК.

ВИЗИЯ

Ние подпомагаме стремежа на нашите клиенти за изграждане на работна среда, поощряваща  личната отговорност, креативността и приноса на всеки един в организацията за достигане на пълния й потенциал.

-------------------------

МИСИЯ

 Да осигуряваме практични знания (Knowledge), които лесно се превръщат в нови умения (Skills), гарантиращи достигане на пълния потенциал на заетите в организацията.

--------------------------

ЦЕЛ

 Чрез методи за обучение, базирани на най-добрите практики, обмяна и надграждане на знанията (Knowledge) и уменията (Skills) на заетите в организацията да допринесем за успеха на нашите клиенти.

ЗА ДА СМЕ ВИ МАКСИМАЛНО ПОЛЕЗНИ, НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ СА

ГОТОВИ ДА ОТГОВОРЯТ НА ВСИЧКИ ИНТЕРЕСУВАЩИ ВИ ВЪПРОСИ.

ОБАДЕТЕ НИ СЕ НА ТЕЛ. 0898 83 82 08, 0898 45 58 65.

Направете запитване за обучение:

Наши клиенти споделят:

 "Поставеното от нас задание и идея за обучение бе много точно разбрано от екипа на K2S.BG. Обучаващият екип подходи доста професионално към заданието. Лекторът притежава богат опит и се опита да даде на обучаваните лични примери и препоръки, за да могат обучаваните да постигат по-добри резултати."

Захари Дончев, Бранд Мениджър DESIZO MONNI MILANO

 "Cells4Life - България препоръчва екипа на K2S.BG като надежден и лоялен партньор с висока компетентност и индивидуален подход към потребностите на своите клиенти."  

Даниела Мирчева, Управител Cells4Life - България

 "Поставените цели бяха изпълнени успешно, като по време на съвместната ни работа целият екип на K2S.BG се отнасяше отговорно, с висок професионализъм и отлична теоретично-практическа подготовка. Проведеното обучение допринесе за подобряване на квалификацията на нашите служители, организация на работния процес и комуникация с клиентите на фирмата."

Камелия Евгениева, Управител NET-SURF.NET

ГАЛЕРИЯ