Портфолио - Фирмени обучения, Брандинг, Консултинг и Коучинг

Изграждайки интегрирани бизнес решения ние допринасяме за успеха на клиентите ни чрез:

 • Фирмени обучения 
 • Брандинг
 • Консултинг 
 • Коучинг 

Фирмени обучения

 Фирмени обучения за мениджъри и служители

Акцентирайки върху знанията и уменията на човешкия капитал в организацията считаме, че най-бързо и ефективно допринасяме за разширяване на вътрешния капацитет,  за повишаване на ефективността, мотивацията и приноса на всеки един за достигане на пълния потенциал в организацията.

Брандинг

 Брандинг стратегия за успешно позициониране на Вашата марка

Брандинг стратегията, описана в две думи е: "ОБЕЩАНИЕТО", което изпращате и "ПРЕЖИВЯВАНЕТО", което предлагате.

За да откриете отличителната черта на Вашата компания ще Ви помогнем да намерите отговор на следните въпроси:

 • Защо хората трябва да изберат Вашата компания пред другите?
 • Можете ли да обясните с по-малко от 25 думи с какво сте различни?
 • Могат ли служителите ви да обяснят разликата и едно и също ли казват всички те?
 • В очите на клиентите Вашата марка ОРИГИНАЛНА, ЗНАЧИМА, РАЗЛИЧНА ли е?

Консултинг

 Консултинг за адаптиране на най-добрите бизнес стратегии

Добрите бизнес практики съществуват. Проблемът е в избора на най-подходяща за всяка една организация спрямо целите, които си поставя и реалностите, в които оперира. Осъзнавайки това ние от „Селф Кий” ЕООД предлагаме на нашите клиенти консултинг за изготвяне и адаптиране на бизнес стратегии в следните области:

 • Фокус върху клиентите 
 • Конкурентна стратегия
 • Стратегия за растеж
 • Сценарно мислене

Коучинг

 Коучинг практики за достигане на пълния потенциал на организацията

За да сме максимално полезни на нашите клиенти ние от „Селф Кий” ЕООД предлагаме коучинг като част от интегрираните бизнес решения. Разполагаме с екип от професионалисти – сертифицирани коучинг експерти. Какво означава ефективния коучинг за нашите клиенти?

 • Постигане на по-висока ефективност при вземането на стратегически решения от мениджърите.
 • Подобряване на ефективността на екипите чрез осъзнаване на приноса и повишаване на отговорността на всеки един в екипа.
 • Подобряване на резултатите на организацията чрез въвеждане на коучинга като корпоративна култура и фирмена стратегия за управление на персонала.

 ЗА ДА СМЕ ВИ МАКСИМАЛНО ПОЛЕЗНИ, НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ СА ГОТОВИ ДА ОТГОВОРЯТ НА ВСИЧКИ ИНТЕРЕСУВАЩИ ВИ ВЪПРОСИ.

МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ДИРЕКТНО на тел. 0898 83 82 08, 0898 45 58 65 или

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ОТТУК: