Направете запитване за обучение:

Стратегията „Фокус върху клиента”

 

Можете ли да поддържате най-ниските цени на пазара? Може ли да издържите достатъчно дълго време по този начин? Ще генерирате ли печалба? Смятате ли, че е невъзможно да се появи конкурент с по-ниски цени от вашите?

Ако сте отговорили с „Да” на горните въпроси, моля не продължавайте с четенето! Ако обаче, поне на един от въпросите вашият отговор е „Не” тогава най-вероятно търсите решения…

Как да планираме приоритетите си?

 

„Няма нищо толкова безполезно, колкото вършенето с голяма ефективност на нещо, което въобще не трябва да се върши.“

                                                                                                                                                                                                                                        Питър Дакър

 

 Не можем да не се съгласим с твърдението на Питър Дракър, един от най-значите теоретици на мениджмънта. И за да не изпадаме в подобна на описаната от него ситуация е важно да умеем да планираме приоритетите си.                                             

Как се гради доверие в екипа?

Основна слабост на неефективните екипи е липсата на доверие сред членовете им. Причината за тази слабост е свързана със страха и нежеланието да си позволим да бъдем уязвими. Доверие в екипа може да се изгради, само ако отделните му членове са откровени към другите за своите грешки. Признаването на грешките сплотява екипа и повишава ефекта от неговите действия.

А сега нека разгледаме по какво се различават , в които липсва доверие и тези, в които има доверие.

Постигаме ли резултати като мениджъри?

Питър Дракър е американски учен и автор на книги по теория на управлението и бизнес мениджмънт. Той е един от най-известните и най-широко влиятелни мислители в областта на научния мениджмънт.

Как да общуваме с различните темпераменти?

Знанието за особеностите на отделните темпераменти може да ни бъде много полезно за изграждането на отношения и за постигането на нашите цели в комуникацията. 

Когато сме гъвкави, комуникираме до 3 пъти по-ефективно! Защо това е така?

Как винаги да постигаме цената, която желаем и да преодоляваме натиска на купувача?

 

Случвало ли ви се е да преговаряте с клиент, който очевидно да е харесал вашето предложение, но на финала на сделката да ви попита за намаление в цената? Какво можем да направим?

Как да продаваме повече „през ползите” за клиента?

 

Знаем, че всички компании обучават своите търговци относно техническите характеристики на продукта, които продават. Това е необходимо, но не и достатъчно, за да се реализират високи обеми на продажби. Къде се крие причината?

Личните цели – „тайното” оръжие на най-добрия търговец

 

Защо е толкова важно да имаме написани лични цели?

Работил съм пряко със близо 600 търговци в няколко мултинационални компании и съм наблюдавал индиректно дейността на почти 5 000 търговеца. Забелязал съм, че тези които имат написани лични цели винаги са постигали най-добрите резултати за компаниите си. Това са хората, които обикновено получават най-големите лични бонуси и печелят награди и уважение сред колегите си.

Какво ги отличава от всички останали?

Активни продажби по телефона

Каква е тайната на успешните продажби по телефона. Все повече собственици и управители на бизнес разчитат на привличане на клиенти чрез обаждане по телефона. Това е и ще остане най-прекия път директно към набелязаните потенциални клиенти.

Екипът, който се учи заедно чрез действие

Знанието на вашия екип трябва да нараства, за да може той да се справя с текущите проблеми (известно в някои кръгове като „изграждане на капацитет”), иначе го грози опасност от провал.