Направете запитване за обучение:

Какво действа в продажбите?

Знаете ли, че най-мащабното изследване в областта на продажбите е направено от екип от около стотина изследователи, ръководени от Нийл Рокхам, разполагащи с бюджет от 1 милион долара. Екипът анализира тридесет и пет хиляди действителни, лични сесии с цел продажба, проведени от десет хиляди търговци в двадесет и три държави в рамките на дванадесет години.

Целта на изследването е да се намери отговор на един прост въпрос: „Какво действа в продажбите?”

Как да изберете фирма за обучения?

 

Случвало ли ви се е да усещате, че вашите служители се нуждаят от подобряване на знанията и уменията си в конкретни сфери на тяхната ежедневна дейност?

Имали ли сте усещането, че не успявате да намерите решение на този проблем? Било поради липсата на ясно дефинирани потребности от обучения, било поради липсата на опит в търсенето на качествен партньор, който да осъществи на практика промяната у вашите служители, която вие желаете.

Как да достигнем до „горещи” препоръки?

 Трите най-важни стъпки за постигане на успешна система включват:

1. Направете си план за желан брой препоръки

Превърнете „студените” обаждания в „горещи” чрез продажби с препоръки

Кой е вашият любим начин за обаждания за търговска среща?  Харесва ли ви, когато се обаждате на напълно непознати те да се преструват на прекалено заети и да не чуват дори думичка от това, което казвате?  Или предпочитате да се свържете с потенциални клиенти, които наистина биха ви изслушали?

5 ефективни техники за приключване на продажбата

 

Има буквално стотици различни техники за затваряне на продажбата. Как можете да знаете кои от тях действително ще помогнат и кои от тях ще попречат на вашите продажби? 

Предлагаме ви пет техники, тествани в нашата практика и доказали своята ефективност.  

Имайте ясна цел в бизнес комуникацията

 Да имате ясна цел е първият принцип в успешната бизнес комуникация. Писането в бизнеса е утилитарно -то е предназначено да послужи за някоя от множество цели. Затова да определим целта си е първото условие за постигане на резултат.

Бъди си сам редактор

Следващите въпроси могат да облекчат работата ви при редактиране на вашите документи. За да сте сигурни, че ще бъдат разбрани правилно, възприети лесно и ще доведат до резултата, който бихте желали, правете финален преглед на документите си съобразно посочените критерии.        

Полезни съвети при и-мейл комуникацията

 Защо и-мейлът е толкова важен в бизнес комуникацията?            

За разлика от разговорите по телефона, и-мейлите могат да се запазват – било то в електронен вид или като разпечатки, поради което не бива да се отнасяме към тях лекомислено. Според едно скорошно проучване на “Ърнст енд Янг”, 36% от запитаните служители отговарят, че използват и-мейлът по-чест от всеки друг инструмент за общуване, включително и от телефона. 

Успешни търговски преговори в екип

Забелязали ли сте, че когато сме двама в търговските преговори при един наш нов потенциален клиент шансовете за успех са почти двойно по-високи. Защо е така? Стандартното обяснение на хората от търговските отдели е, че ние имаме психологическо предимство, просто защото имаме числено превъзходство. Това е колкото вярно, толкова и непълно обяснение.

Как се проявяват комуникативните стилове?

Случвало ли ви се е бързо да се почувствате комфортно с напълно непознат и с лекота да постигнете взаимно разбиране? А случвало ли ви се е с определен колега всеки ден да срещате трудности в общуването, които пречат в работата и на двама ви? Обяснение за тези случаи ни дава модела на четирите комуникативни стила.