Направете запитване за обучение:

Модел на четирите основни комуникативни стила

Изработването на модела на комуникативните стилове става като се свържат в координатна система двете характеристики – доминация и общителност, като по хоризонталната линия се разположи доминацията, а по вертикалната – общителността (виж фиг. 1). В първи квадрант комбинацията от висока степен на доминация и висока степен на общителност формира емоционален стил (emotional style), във втори квадрант с висока степен на доминация и ниска степен на общителност е директорският стил (director style), в трети квадрант с ниска степен на доминация и ниска степен на общителност е аналитичният стил (reflective style) и в четвърти квадрант е подкрепящият стил (supportive style) - с ниска степен на доминация и висока степен на общителност.

4 ключа към 100% успех при всеки клиент

Посещавате обучения, четете книги, прилагате наученото, но все още усещате, че нещо Ви липсва и не успявате да намерите „ключа“ към поредния „труден“ за Вас клиент. Има техника, която е много лесна за овладяване, но изключително ефективна. Толкова е лесна и очевидна, че има голяма опасност да я пренебрегнете. Не правете тази грешка!