Фирмено обучение "Ефективни екипи"

Целта на бизнес обучението за изграждане на ефективни екипи е да ви покаже как да създадете успешни екипи, които работят отлично и постигат резултати, независимо от сферата, в която работите. Обучението ще е полезно, не само за тези, които са поели задачата да изградят страхотен екип, но и за всеки, които иска да изпълнява страхотно ролята си в екипа.

Може би вие самите в този момент работите в някакъв екип. Но наистина ли сте екип? Липсва ли нещо? Гложди ли ви „под лъжичката”, че бихте могли да постигнете повече, но не сте сигурни как? Дали просто не сте „зациклили” на едно място вместо да се развивате? Ако ви се струва, че нещо или всички тези неща се отнасят до вас и вашата фирма, а вие искате фирмата ви да се превърне в страхотен екип, тогава това обучение може да ви помогне.

Съдържание на обучението "Ефективни екипи"

1) Съдържанието е базирано върху утвърдени в теорията и в практиката ефективни методики за изграждане на високоефективни и максимално продуктивни екипи.

2) Обучението е структурирано, така че да разбирате в пълна степен как да определяте своето място и роля в екипа. Как да си поставяте цели, как да разпределяте задачите, как да търсите обратна връзка.

 3) Обучението съдържа въпросници, казуси, ролеви игри, които имат за цел да ви помогнат да сте по-добре организирани, когато се появяват проблеми и по-творчески настроени, когато се появяват възможности.

Какви ключови знания и умения ще придобие екипът Ви?

 - За постигане на „резултатите”, които вие и вашият екип желаете.

- Умения как да учите и да се развивате като екип – така че стандартите ви на работа непрекъснато да се повишават.

- Да създадете култура на взаимноизгодни действия и резултати от дейността на екипа за всеки един от неговите членове, което да води до „върхови” постижения за цялата фирма.

Всяко едно обучение може да бъде адаптирано спрямо конкретните потребности и цели на Вашия бизнес.

 ЗА ДА СМЕ ВИ МАКСИМАЛНО ПОЛЕЗНИ, НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ СА

ГОТОВИ ДА ОТГОВОРЯТ НА ВСИЧКИ ИНТЕРЕСУВАЩИ ВИ ВЪПРОСИ.

МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛ. 0898 83 82 08, 0898 45 58 65.

Направете запитване за обучение:

Наши клиенти споделят:

 "Поставеното от нас задание и идея за обучение бе много точно разбрано от екипа на K2S.BG. Обучаващият екип подходи доста професионално към заданието. Лекторът притежава богат опит и се опита да даде на обучаваните лични примери и препоръки, за да могат обучаваните да постигат по-добри резултати."

  Захари Дончев, Бранд Мениджър DESIZO MONNI MILANO

   "Поставените цели бяха изпълнени успешно, като по време на съвместната ни работа целият екип на K2S.BG се отнасяше отговорно, с висок професионализъм и отлична теоретично-практическа подготовка. Проведеното обучение допринесе за подобряване на квалификацията на нашите служители, организация на работния процес и комуникация с клиентите на фирмата."

              Камелия Евгениева, Управител NET-SURF.NET

   "Cells4Life - България препоръчва екипа на K2S.BG като надежден и лоялен партньор с висока компетентност и индивидуален подход към потребностите на своите клиенти."  

     Даниела Мирчева, Управител Cells4Life - България