Фирмено обучение "Ефективен мениджмънт"

 При организирането на фирмени обучения изготвяме конкретна програма за всяко обучение според Вашите цели. За да сме Ви максимално полезни можете да разчитате на нас за професионална консултация по зададената тема. 

Направете запитване и ние ще се свържем с Вас! Нашата цел е Вашият успех!

Какво ще постигнем за Вас?

Обучението е насочено към компании, които имат високи темпове на растеж и ясно изразен стремеж да развиват своите служители чрез делегиране на нови отговорности. За тях  е важно да имат силна корпоративна идентичност, да следват своя бранд визия и да стимулират лоялността и приноса на най-добрите чрез повишаването им в мениджъри.

Често обаче се получава така, че те са напълно неподготвени за изпълнение на новата си роля. Избират инстинктивно поведението си между това да започнат да се държат като „шефове” или се стремят да поемат цялата работа, включително и на своите подчинени. 

 Нашият опит, като обучителна компания, показва че тези „нови” мениджъри по принцип са добронамерени в техните искрени усилия да увеличат своя принос, но им липсва „ноу-хау”, липсват им знания и умения да ръководят хора.

Какво трябва да знаят и могат мениджърите, за да са ефективни?

Ние обучаваме всеки мениджър:

  1. Да знае как да вдъхновява своите подчинени и да може ясно да им представи корпоративната визия, като основа за постигане на целите на екипа.
  2. Да знае как да стане добър наставник и да може да предава своите умения чрез менторство.
  3. Да знае как да ръководи чрез личен пример и да може да разпределя задачи към всички членове на своя екип.
  4. Да знае как да формира лидерски качества и да може добре да управлява бизнес процесите по ефективен начин.

Обучението има за цел да изгради или да надгради мениджърските знания и умения. Това гарантира добро управление на компанията и е най-важната предпоставка за изграждане на ефективна система за реализация на корпоративната стратегия, мисия, визия и цели.

За кого е подходящо фирмено обучение „Ефективен мениджмънт”

 Подходящо е за представители на висшия и среден мениджмънт на големи компании, за тези които управляват малък и среден бизнес, за ръководители от администрацията, от неправителствения сектор, от науката, от спорта, тоест от всяко поле на човешката дейност, което изисква усилията на повече от един човек.

Осъзнавайки и запечатвайки в подсъзнанието си ефективните методи и способи на мениджмънт, човек повишава потенциала си за постигане на още по-високи резултати в парично и емоционално изражение, помагайки на хората около него да дефинират правилно и да намерят най-удовлетворяващо решение за посоката на техните усилия.

Хората, с които ние работим придобиват знания и изграждат умения да водят своите служители по най-ефективен и продуктивен начин.

Разширявайки своите компетенции, те са способни да работят и да се адаптират в различни сфери на управлението.

Съдържание на фирмено обучение "Ефективен мениджмънт"

1) Съдържанието е базирано върху утвърдени в теорията и в практиката ефективни методики за организиране на хора и управление на процеси.

2) Обучението е структурирано по такъв начин, че дава насоки как най-ефективно да управлявате себе си: своето време, своите цели, своите силни страни, така че да успеете да стимулирате желание у хората да ви следват. А също и как да откриете подходящите методи на комуникация, за да ги убедите във вашата визия, мисия и стратегия.

3) По време на обучението ще бъдат предоставени методи, с помощта на които ще знаете как да разпознавате и прилагате различните лидерски стилове.

4) Предоставяме методи чрез които да подобрите своята ефективност, като усвоите и практикувате поетапна стълбица на ескалация на мениджърските ви умения.

Всяко едно обучение може да бъде адаптирано спрямо конкретните потребности на вашия бизнес.

 ЗА ДА СМЕ ВИ МАКСИМАЛНО ПОЛЕЗНИ, НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ СА

ГОТОВИ ДА ОТГОВОРЯТ НА ВСИЧКИ ИНТЕРЕСУВАЩИ ВИ ВЪПРОСИ.

МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛ. 0898 83 82 08, 0898 45 58 65.

Направете запитване за обучение:

Наши клиенти споделят:

      "Поставеното от нас задание и идея за обучение бе много точно разбрано от екипа на K2S.BG. Обучаващият екип подходи доста професионално към заданието. Лекторът притежава богат опит и се опита да даде на обучаваните лични примери и препоръки, за да могат обучаваните да постигат по-добри резултати."

      Захари Дончев, Бранд Мениджър DESIZO MONNI MILANO

   "Поставените цели бяха изпълнени успешно, като по време на съвместната ни работа целият екип на K2S.BG се отнасяше отговорно, с висок професионализъм и отлична теоретично-практическа подготовка. Проведеното обучение допринесе за подобряване на квалификацията на нашите служители, организация на работния процес и комуникация с клиентите на фирмата."

             Камелия Евгениева, Управител NET-SURF.NET

   "Cells4Life - България препоръчва екипа на K2S.BG като надежден и лоялен партньор с висока компетентност и индивидуален подход към потребностите на своите клиенти."  

     Даниела Мирчева, Управител Cells4Life - България