Как се гради доверие в екипа?

Основна слабост на неефективните екипи е липсата на доверие сред членовете им. Причината за тази слабост е свързана със страха и нежеланието да си позволим да бъдем уязвими. Доверие в екипа може да се изгради, само ако отделните му членове са откровени към другите за своите грешки. Признаването на грешките сплотява екипа и повишава ефекта от неговите действия.

А сега нека разгледаме по какво се различават , в които липсва доверие и тези, в които има доверие.

Членовете на екипи, в които липсва доверие:

 • крият слабостите и грешките си един от другиго;
 • колебаят се да поискат помощ или да осъществят конструктивна обратна връзка;
 • колебаят се да поискат помощ извън собствените си сфери на отговорност;
 • стигат до прибързани заключения относно намеренията и уменията на другите, без да се опитат да ги изяснят;
 • губят време и енергия да се справят с поведението си и с последиците от него;
 • са отмъстителни;
 • ненавиждат заседанията и намират оправдания да не прекарват времето си с останалите.

Членовете на екипи, в които има доверие:

 • признават слабостите и грешките си;
 • молят за помощ;
 • приемат въпроси и информация (съвети) за собствените си сфери на отговорност;
 • преди да стигнат до негативно заключение, допускат, че другият е прав и му дават възможност да се защити;
 • поемат риска да предложат обратна информация и помощ;
 • оценяват и се възползват от уменията и опита на другите;
 • насочват времето и енергията си към важни проблеми, а не към несъществени въпроси;
 • предлагат и приемат извинения без колебание;
 • очакват с нетърпение заседанията и другите възможности да работят като група.

За да се изгради доверие, членовете на екипа, начело с лидера, трябва да са готови да поемат рискове като покажат уязвимост. За да успеят обаче в тази нелека задача би следвало те да са наясно в кои области от съвместната им дейност и защо доверието е от изключителна важност. Само така ще могат съвсем съзнателно и целенасочено да го изграждат с времето.

Изграждането на доверие изисква време, но процесът може да бъде силно ускорен с подходящи управленски действия като обучения и тренинги за развитие на силните страни на всеки в екипа, както и на уменията за даване и получаване на обратна връзка.

Както във всеки друг аспект, свързан с доверието в живота (в брака, в отношенията и т.н.), доверието в екипа никога не е окончателно. То трябва да се поддържа и доразвива с времето.

Повече за предлаганите от нас ОБУЧЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИПИ можете да научите ТУК.