Екипът, който се учи заедно чрез действие

Обучение на персонала или как знанието на вашия екип трябва да нараства, за да може той да се справя с текущите проблеми (известно в някои кръгове като „изграждане на капацитет”), иначе го грози опасност от провал.

Един от големите герой на ученето в организациите е покойният Рег Ривънс. Визионер, изпреварил времето си, той вижда смисъла на нареченото от него „учене чрез действие” и го представя в поредица от книги и статии. Вижданията му за това как се учим, докато работим, сега вече са приети в цял свят, особено там, където екипите притежават по-голяма автономност. Това е страхотно средство за обучение на персонала в решаване на проблеми, когато отговорите са очевидни.

Учене чрез действие

 Основата на ученето чрез действие е представена чрез формулата:

У = П + В, или

Ученето (чрез действие) = Програмираното (знание) + (Проницателното задаване на) Въпроси

Ривънс застъпва тезата, че ученето чрез действие е комбинация от две сили.

Програмирано(знание). Това представлява знанието, което вие сте интернализирали и което ще ви помогне да действате в ситуации, при които съществува един-единствен отговор. Думата „програмирано” – макар и донякъде клинична по своето звучене – приема, че вие вече сте наясно с необходимото знание.

(Проницателното задаване на) въпроси. Както мнозина са казвали, ученето не е просто да се отпуснеш и да възприемаш информация. То е много повече активен процес и той започва със задаването на правилните въпроси или на онова, което Ривънс нарича „проницателни въпроси”. Прилича малко на най-добрите лекари, които не вземат симптомите „за чиста монета”, а вместо това задават по-задълбочени въпроси, за да се доберат до основната причина за болестта. Следователно поставят по-добра диагноза и намират по-добро лечение. Всъщност проблемът може да се окаже много по-различен, отколкото онзи, който първоначално са видели.

Интересен пример:

Екип от архитекти се опитва да измисли къде да постави алеите около офис сграда и се мъчи да намери отговори. Вместо това, архитектите преформулират проблема и задават въпроса: „Откъде искат да вървят работещите в офиса?” След като задават този въпрос, те решават да изчакат шест месеца, за да видят откъде действително минават работещите в офиса и след това поставят асфалта, където тревата е най-утъпкана.

Вижте повече за предлаганите от нас ОБУЧЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИПИ.

2012 – 2023 © Knowledge2Skills. All rights reserved.

Напишете коментар