Екипът, който се учи заедно чрез действие

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Обучение на персонала или как знанието на вашия екип трябва да нараства, за да може той да се справя с текущите проблеми (известно в някои кръгове като „изграждане на капацитет”), иначе го грози опасност от провал.

Един от големите герой на ученето в организациите е покойният Рег Ривънс. Визионер, изпреварил времето си, той вижда смисъла на нареченото от него „учене чрез действие” и го представя в поредица от книги и статии. Вижданията му за това как се учим, докато работим, сега вече са приети в цял свят, особено там, където екипите притежават по-голяма автономност. Това е страхотно средство за обучение на персонала в решаване на проблеми, когато отговорите са очевидни.

Учене чрез действие

 Основата на ученето чрез действие е представена чрез формулата:

У = П + В, или

Ученето (чрез действие) = Програмираното (знание) + (Проницателното задаване на) Въпроси

Ривънс застъпва тезата, че ученето чрез действие е комбинация от две сили.

Програмирано(знание). Това представлява знанието, което вие сте интернализирали и което ще ви помогне да действате в ситуации, при които съществува един-единствен отговор. Думата „програмирано” – макар и донякъде клинична по своето звучене – приема, че вие вече сте наясно с необходимото знание.

(Проницателното задаване на) въпроси. Както мнозина са казвали, ученето не е просто да се отпуснеш и да възприемаш информация. То е много повече активен процес и той започва със задаването на правилните въпроси или на онова, което Ривънс нарича „проницателни въпроси”. Прилича малко на най-добрите лекари, които не вземат симптомите „за чиста монета”, а вместо това задават по-задълбочени въпроси, за да се доберат до основната причина за болестта. Следователно поставят по-добра диагноза и намират по-добро лечение. Всъщност проблемът може да се окаже много по-различен, отколкото онзи, който първоначално са видели.

Интересен пример:

Екип от архитекти се опитва да измисли къде да постави алеите около офис сграда и се мъчи да намери отговори. Вместо това, архитектите преформулират проблема и задават въпроса: „Откъде искат да вървят работещите в офиса?” След като задават този въпрос, те решават да изчакат шест месеца, за да видят откъде действително минават работещите в офиса и след това поставят асфалта, където тревата е най-утъпкана.

Вижте повече за предлаганите от нас ОБУЧЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИПИ.

2015 © Knowledge2Skills. All rights reserved.

Напишете коментар