Писмена комуникация – бъди си сам редактор

Бъди си сам редактор

Следващите въпроси могат да облекчат вашата писмена комуникация, като Ви научат как да редактирате вашите документи. За да сте сигурни, че ще бъдат разбрани правилно, възприети лесно и ще доведат до резултата, който бихте желали, правете финален преглед на документите си съобразно посочените критерии.                                     

Съдържание    
Цел: □ Ясно ли е изразена? □ Има ли специфични изисквания към действието или информацията?  
Информация: □ Точна и пълна ли е?   □ Достатъчно подробности дадени ли са?
Последователност    
Основна идея: □ Какво стой най-отгоре?   □ Поместена ли е стратегически?
Организация: □ Потокът от идеи логичен ли е?  
Проектиране    
Формат: □ Използвани ли са достатъчно заглавия, точки и списъци? □ Имате ли бели полета /празни интервали/ за очертаване на идеите?
□ Сроковете за изпълнението на дейностите ясно ли са оказани?    
Презентация: □ Би ли могла схема, таблица или графика да повиши ефективността при определена информация?  
Структура    
Абзаци: □ Започвате ли с изречение по темата?   □ Преминавате ли от една тема към друга?
□ Фокусирани ли сте върху една тема?   □ Ограничени ли са до 5-6 реда?
Изречения: □ Притежават ли варираща постройка и продължителност? □ Сведени ли са до 15-20 думи?
Тон/Стил    
Думи: □ Прости, конкретни и недвусмислени ли са?   □ Позната ли е терминологията на читателите?
□ Освободени ли са от прекомерна емоционалност и тромавост на изказа?   □ Заглавията подчертани ли са за повече изразителност?
□ Обяснени ли са техническите термини и съкращенията?    
Стил: □ Изискан, настойчив и директен ли е?   □ Наблюдава ли се позитивен подход?
□ Подходящ ли е за аудиторията?  
Проверка □ Граматиката, правописа и пунктуацията точни ли са?   □ Трябва ли и някой друг да го прегледа?
□ Правописните грешки поправени ли са? □ Ако това е повтарящо се послание, ясно ли е наблегнато върху новите данни?

Вижте повече за предлаганите от нас ОБУЧЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ.

Напишете коментар