БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ ПО МЕТОДА „GROW”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

 GOAL – ЦЕЛ                      OPTIONS – ВЪЗМОЖНОСТИ 

REALITY – РЕАЛНОСТ       WRAP-UP – ТЕГЛЕНЕ НА ЧЕРТАТА    

Сложността, съществуваща в съвременната бизнес сфера, показва, че началникът вече не е в състояние да взима най-точните решения и че „подчинените” са способни да правят това по-добре колективно; че началникът не може вече достатъчно резултатно да наблюдава всичко и не е в състояние да предприеме всички допълнителни действия за усъвършенстване на работния процес.

Именно затова новото поколение мениджъри осъзнава, че „дори майсторът не може да свърши цялата предстояща работа” и че майсторът-ръководител трябва по подходящ начин да разпредели задачите.

Създаването на един ръководител от нов стил включва убеждението, че инвестирането на 10 минути в обучението на един ученик евентуално ще спести час на майстора. Освен това той трябва да има предвид две неща – първо, да обучава и да помага на другите да се развиват и израстват и второ, самият той да се обучава и да повишава собствената си ефикасност като ръководител.

 И така, как наистина да изградим цикъл на бизнес обучението? Методът GROW (Goal, Reality, Options, Wrap-up, – т.е. Цел, Реалност, Възможности, Теглене на чертата) е едно от най-употребяваните средства за бизнес обучение, широко използван от майсторите в тази сфера.

Рамката предвижда проста четири-степенна структура на цикъла на бизнес обучение. При първата стъпка в нея (Цел), обучаващият и обучаваният се съгласяват с определени въпроси и цели на обсъждането. По време на втората стъпка (Реалност), както обучаващият, така и обучаваният използват самооценки и други специфични примери, за да обрисуват проблема. Тогава те се насочват към третата стъпка (Възможности), при която се правят предложения и се извършва изборът. И накрая (Теглене на черта) – двете страни извършват заключително действие, определят срок за постигане на целите си и решават как да преодолеят възможните препятствия.

Ето и някои идеи за използване на този метод за бизнес обучение:

  • Използвайте повече „питам”, отколкото „казвам”; извличайте полезни идеи от вашия обучаващ се – не се опитвайте само да доказвате колко сте умен;
  • Мислете креативно – не само систематично, особено в сектор Възможности и Теглене на чертата;
  • Давайте примери и търсете разбиране, като предлагате определени примери – както от опита на обучавания, така и от вашия личен опит;

Добрата новина е, че превръщането в ефикасен обучаващ изисква само едно: да придобиете някои основни знания и да изградите някои важни умения в областта на междуличностните отношения. С постоянство в ученето и с малко практика повечето хора могат да станат наистина забележителни обучаващи.

Източник: Ландсбърг, М., Първичната сила на обучението. С., 2002

Напишете коментар