Фирмени обучения за екипи

Фирмени обучения за екипи – за отлично екипно взаимодействие и мотивация, справяне с конфликти, изграждане на организационна култура за постигане на високи резултати. За всяко конкретно бизнес обучение получавате безплатна консултация за определяне на потребностите, както и индивидуална програма, съобразена с целите на фирмата ви и Вашата сфера на дейност.

Фирмено обучение "Ефективни екипи"

Целта на бизнес обучението за изграждане на ефективни екипи е да ви покаже как да създадете успешни екипи, които работят отлично и постигат резултати, независимо от сферата, в която работите. Обучението ще е полезно, не само за тези, които са поели задачата да изградят страхотен екип, но и за всеки, които иска да изпълнява страхотно ролята си в екипа.
Може би вие самите в този момент работите в някакъв екип. Но наистина ли сте екип? Липсва ли нещо? Гложди ли ви „под лъжичката”, че бихте могли да постигнете повече, но не сте сигурни как? Дали просто не сте „зациклили” на едно място вместо да се развивате? Ако ви се струва, че нещо или всички тези неща се отнасят до вас и вашата фирма, а вие искате фирмата ви да се превърне в страхотен екип, тогава това обучение може да ви помогне.

Съдържание на обучението "Ефективни екипи"

 • 1) Съдържанието е базирано върху утвърдени в теорията и в практиката ефективни методики за изграждане на високоефективни и максимално продуктивни екипи
 • 2) Обучението е структурирано, така че да разбирате в пълна степен как да определяте своето място и роля в екипа. Как да си поставяте цели, как да разпределяте задачите, как да търсите обратна връзка.
 •  3) Обучението съдържа въпросници, казуси, ролеви игри, които имат за цел да ви помогнат да сте по-добре организирани, когато се появяват проблеми и по-творчески настроени, когато се появяват възможности.
фирмени обучения за екипи

Какви ключови знания и умения ще придобие екипът Ви?

 • За постигане на „резултатите”, които вие и вашият екип желаете.
 • Умения как да учите и да се развивате като екип – така че стандартите ви на работа непрекъснато да се повишават.
 • Да създадете култура на взаимноизгодни действия и резултати от дейността на екипа за всеки един от неговите членове, което да води до „върхови” постижения за цялата фирма.

Обученията за формиране на екипи могат да бъдат фокусирани върху:

 • Екипна работа и взаимодействие
 • Справяне с конфликти в екипа
 • Управление на стреса в екипа
 • Емоционална интелигентност
 • Тиймбилдинг – екипна култура и екипен дух

Всяко едно обучение ще бъде адаптирано спрямо конкретните потребности и цели на Вашия бизнес.

Искате да научите повече?

Направете запитване и ние ще се свържем с вас в рамките на 24-48 часа.

Обадете ни се: +359 898 83 82 08; +359 898 45 58 65