Нашите резултати: 96,7% удовлетвореност на фирмите, с които работим

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ ПО СИСТЕМАТА "KNOWLEDGE 2 SKILLS"

Корпоративни обучения днес организират фирмите, които имат ясна стратегия за бизнес растеж и конкретен план за действие. Те са наясно, че хората са най-ценният им актив и че за да имат успех, обучение на служителите е необходимо на всеки един етап от развитието на фирмата. Те държат да надграждат квалификацията на персонала си, но и да повишават мотивацията му както за лични постижения, така и за по-високи екипни резултати. 

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ
KNOWLEDGE 2 SKILLS

  • 10 години ефективност във фирмените обучения от 2012 г. досега. 
  • Нашите клиенти са бързоразвиващисе компании, способни да лидирит в своите сектори – фокусирани върху развитието на своите служители.
  • С нарастващо удовлетворение допринасяме за обучението на стотици служители в множество сфери на бизнеса – IT компании, производствени компании, банки, застраховане, аутсорсинг, недвижими имоти, бързооборотни стоки и други.
  • В обученията си прилагаме доказани и проверени в практиката ни модели, съобразени с най-новите тенденции в бизнес средата. 

Визия

Допринасяме за развитието на работна среда, поощряваща  личната отговорност, креативността и приноса на всеки в организацията за достигане на пълния й потенциал.

Мисия

Осигуряваме практични знания (Knowledge), които лесно се превръщат в нови умения (Skills), гарантиращи достигане на пълния потенциал на заетите в организацията.

Цел

 Чрез методи за обучение, базирани на най-добрите практики, обмяна и надграждане на знанията и уменията на заетите в организацията да допринесем за успеха на нашите клиенти.

Нашата цел е Вашият успех!

Екип

Методи

Нашият подход

Отличаваме се с индивидуален подход към всеки наш клиент.

Адаптираме всяко обучение  спрямо конкретните Ви потребности и цели като:

Искате да поговорим?

Свържете се с K2S.BG сега 

Отзиви

Клиенти

Искате да научите повече?

Направете запитване и ние ще се свържем с вас в рамките на 48 часа.

Обадете ни се: +359 898 83 82 08

Нашите партньори