Нашите резултати: 96,7% удовлетвореност на фирмите, с които работим

Корпоративни обучения

Корпоративни обучения днес организират фирмите, които имат ясна стратегия за бизнес растеж и конкретен план за действие. Те са наясно, че хората са най-ценният им актив и че за да имат успех, обучение на служителите е необходимо на всеки един етап от развитието на фирмата. Те държат да надграждат квалификацията на персонала си, но и да повишават мотивацията му както за лични постижения, така и за по-високи екипни резултати. 

Нашата история

“СЕЛФ КИЙ” ЕООД (K2S.BG) е консултантска компания, създадена през 2012 г. и специализирана в провеждането на корпоративни обучения. За тези няколко години сме допринесли за обучението на стотици служители в множество сфери на бизнеса – телекомуникации, банки, застраховане, аутсорсинг, недвижими имоти, бързооборотни стоки и други.
В обученията си прилагаме доказани и проверени в практиката ни модели, съобразени с най-новите тенденции в бизнес средата. За изминалите години имаме вече десетки проведени обучения, огромно количество материали, игри, казуси, задания. 

Нашият екип се състои от лектори, които имат над 10 години опит в научната сфера и бизнеса. Това са хора, реално потопени в материята, чрез която провеждат обученията. Всеки един от тях има личен практически опит в преподаваните сфери и безупречна теоретична подготовка за най-съвременните и работещи методи във водената тема.

Визия

Допринасяме за развитието на работна среда, поощряваща  личната отговорност, креативността и приноса на всеки в организацията за достигане на пълния й потенциал.

Мисия

Осигуряваме практични знания (Knowledge), които лесно се превръщат в нови умения (Skills), гарантиращи достигане на пълния потенциал на заетите в организацията.

Цел

 Чрез методи за обучение, базирани на най-добрите практики, обмяна и надграждане на знанията (Knowledge) и уменията (Skills) на заетите в организацията да допринесем за успеха на нашите клиенти.

Екип

Методи

Нашият подход

Всяко едно обучение може да бъде адаптирано спрямо конкретните Ви потребности по отношение на:

Искате да поговорим?

Свържете се с K2S.BG сега 

Отзиви

клиенти

Искате да научите повече?

Направете запитване и ние ще се свържем с вас в рамките на 24-48 часа.

Обадете ни се: +359 898 83 82 08; +359 898 45 58 65