Нашите резултати: 96,7% удовлетвореност на фирмите, с които работим

Корпоративни обучения по системата "KNOWLEDGE 2 SKILLS"

Корпоративни обучения днес организират фирмите, които имат ясна стратегия за бизнес растеж и конкретен план за действие. Те са наясно, че хората са най-ценният им актив и че за да имат успех, обучение на служителите е необходимо на всеки един етап от развитието на фирмата. Те държат да надграждат квалификацията на персонала си, но и да повишават мотивацията му както за лични постижения, така и за по-високи екипни резултати. 

Нашата история
Корпоративни обучения
KNOWLEDGE 2 SKILLS

Корпоративните обучения по системата KNOWLEDGE 2 SKILLS са част от консултантската дейност на “СЕЛФ КИЙ” ЕООД от 2012 г. Вече повече от 10 години с нарастващо удовлетворение допринасяме за обучението на стотици служители в множество сфери на бизнеса – телекомуникации, банки, застраховане, аутсорсинг, недвижими имоти, бързооборотни стоки и други.
В обученията си прилагаме доказани и проверени в практиката ни модели, съобразени с най-новите тенденции в бизнес средата. За изминалите години системата KNOWLEDGE 2 SKILLS се разви като интерактивна платформа за обмен на ноу-хау въз основа на огромното количество включени в нея симулации, ролеви игри, казуси, персонални и групови задания. 

Нашият екип се състои от лектори, които имат над 15 години опит в научната сфера и бизнеса. Това са хора, реално потопени в материята, чрез която провеждат обученията. Всеки един от тях има личен практически опит в преподаваните сфери и безупречна теоретична подготовка за най-съвременните и работещи методи в съответната област.

Визия

Допринасяме за развитието на работна среда, поощряваща  личната отговорност, креативността и приноса на всеки в организацията за достигане на пълния й потенциал.

Мисия

Осигуряваме практични знания (Knowledge), които лесно се превръщат в нови умения (Skills), гарантиращи достигане на пълния потенциал на заетите в организацията.

Цел

 Чрез методи за обучение, базирани на най-добрите практики, обмяна и надграждане на знанията и уменията  на заетите в организацията да допринесем за успеха на нашите клиенти.

Екип

Методи

Нашият подход

Всяко едно обучение може да бъде адаптирано спрямо конкретните Ви потребности по отношение на:

Искате да поговорим?

Свържете се с K2S.BG сега 

Отзиви

клиенти

Искате да научите повече?

Направете запитване и ние ще се свържем с вас в рамките на 24-48 часа.

Обадете ни се: +359 898 83 82 08

Нашите партньори