Онлайн фирмени обучения

Онлайн фирмени обучения за Вашите служители – в удобното за Вас време и място.

ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ ЗА БИЗНЕС СОФТ СКИЛС

ОНЛАЙН ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА "ЕФЕКТИВНИ ПРОДАЖБИ"

КАКВО ЩЕ ПОСТИГНЕТЕ С НАС?
 • Ще имате по-високи приходи от продажби при същото ниво на разходи за търговския отдел.
 • Вашите служители ще усвоят ефективни методи, касаещи всеки един от етапите на продажбения процес, които ще им помогнат да повишат продажбите чрез формираните си нови умения.
 • Ще имате повече доволни клиенти, които да ви препоръчват и да купуват отново от Вас.

ОНЛАЙН ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА "ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ"

онлайн фирмени обучения
КАКВО ЩЕ ПОСТИГНЕТЕ С НАС?
 • Увеличаване на печалбата от Вашата дейност чрез усвояване на техники и методи за вземане на стратегически решения от страна на висшия и среден мениджмънт, които дават възможност за значително намаляване на грешките при вземане на решения.
 • Ще използвате доказани методи за ефективно ръководене на хора и управление на процеси във фирмата.
 • Ще усвоите методи за изграждане на лидерско поведение и реализация на целите на фирмата на базата на общо споделяни ценности и корпоративна визия.

ОНЛАЙН ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА "ЕФЕКТИВНИ ЕКИПИ"

КАКВО ЩЕ ПОСТИГНЕТЕ С НАС?
 • Ще увеличите приходите от единица вложен труд на база на екипна ефективност и оптимизация на процесите в екипа чрез лесни за усвояване и утвърдени методи за екипно взаимодействие.
 • Ще задържите ценните за Вас служители благодарение на формиране на умения за удовлетворяващо екипно взаимодействие, което да повиши тяхната мотивация за оставане във фирмата
 • Ще увеличите приходите си, тъй като екипите ще взаимодействат по-ефективно на база на усвоените нови знания и умения.

ОНЛАЙН ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА "ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ"

КАКВО ЩЕ ПОСТИГНЕТЕ С НАС?
 • Оптимизация на времето на служителите ви - чрез подобряване на уменията им за писмена и устна комуникация.
 • Служителите ви ще усвоят методи за определяне на комуникативния стил на събеседника си и за адаптиране спрямо него с цел извличане на максимална полза от комуникативния процес.
 • Ще усвоите методи за изграждане на лидерско поведение и реализация на целите на фирмата на базата на общо споделяни ценности и корпоративна визия.
Вход за достъп:

Как работи онлайн академията?

След консултация и определяне на специфичните потребности и цели на нашите клиенти, те получават достъп до ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА. ОНЛАЙН АКАДЕМИЯТА съдържа обучителни видео материали с конкретни методи за формиране на бизнес софт скилс по съответната тема. Всеки един урок завършва с тренинг програма за следващите три седмици с конкретно практично задание относно формиране на необходимите умения на служителите. В края на всеки модул е предвиден тест и след успешното му преминаване служителят получава сертификат за завършен онлайн курс.

Какви са ползите за Вас?

 • Качество и добавена стойност - онлайн академията е така разработена, че знанията по темите са изключително практични и лесни за усвояване и чрез създадена от нас методика за прилагането им гарантираме, че знанията се превръщат в умения, а това е безспорно конкурентно предимство - служители с нови, адекватни за пазара знания и умения.
 • Удобство - всеки един служител има възможност по всяко време и от всяко място да получи точно необходимата му доза знание, да има дисциплинираща програма за три седмици и да го превърне в безценно умение.
 • Спестявате финансов и времеви ресурс - създаването на собствена онлайн академия е продължителен и скъпоструващ процес. На база на нашия опит ние реално притежаваме необходимия ресурс и методология, за да го предоставим на изключително добри цени на нашите клиенти.
 • Бърз старт за новите служители - съкращаване на времето за придобиване на необходимите знания и умения за новите служители.
 • Възможност за атестиране на служителите - чрез системата за оценка и атестация на знанията и уменията на служителите ще получите обективна представа за тяхното ниво по отношение на основните бизнес софт скилс.

Искате да научите повече?

Направете запитване и ние ще се свържем с вас в рамките на 24-48 часа.

Обадете ни се: +359 898 83 82 08; +359 898 45 58 65