Фирмени обучения за мениджъри

Фирмени обучения за мениджъри, които осигуряват повишаване на личната ефективност на ръководителите и изграждат умения за фокусирано управление на хората, процесите и ресурсите във фирмата. За всяко конкретно бизнес обучение получавате безплатна консултация за определяне на потребностите, както и индивидуална програма, съобразена с целите на фирмата Ви и Вашата сфера на дейност.

Фирмено обучение "Ефективен мениджмънт"

Обучението е насочено към компании, които имат високи темпове на растеж и ясно изразен стремеж да развиват своите служители чрез делегиране на нови отговорности. За тях  е важно да имат силна корпоративна идентичност, да следват своя бранд визия и да стимулират лоялността и приноса на най-добрите чрез повишаването им в мениджъри.
Често обаче се получава така, че те са напълно неподготвени за изпълнение на новата си роля. Избират инстинктивно поведението си между това да започнат да се държат като „шефове” или се стремят да поемат цялата работа, включително и на своите подчинени. 
 Нашият опит, като обучителна компания, показва че тези „нови” мениджъри по принцип са добронамерени в техните искрени усилия да увеличат своя принос, но им липсва „ноу-хау”, липсват им знания и умения да ръководят хора.

Какви цели постига обучението за мениджъри?

Обучението има за цел да изгради или да надгради мениджърските знания и умения. Това гарантира добро управление на компанията и е най-важната предпоставка за изграждане на ефективна система за реализация на корпоративната стратегия, мисия, визия и цели.

фирмени обучения мениджъри

Какво трябва да знаят и да могат мениджърите, за да са ефективни?

Ние обучаваме всеки мениджър:

За кого е подходящо обучението по мениджмънт?

Подходящо е за представители на висшия и среден мениджмънт на големи компании, за тези които управляват малък и среден бизнес, за ръководители от администрацията, от неправителствения сектор, от науката, от спорта, тоест от всяко поле на човешката дейност, което изисква усилията на повече от един човек.
Осъзнавайки и запечатвайки в подсъзнанието си ефективните методи и способи на мениджмънт, успешните ръководители повишават потенциала си за постигане на още по-високи резултати, помагайки на хората около себе си да дефинират правилно своите цели и да намерят най-удовлетворяващо решение за постигането им.
Хората, с които ние работим придобиват знания и изграждат умения да водят своите служители по най-ефективен и продуктивен начин.
Разширявайки своите компетенции, те са способни да работят и да се адаптират в различни сфери на управлението.

Какво включват фирмените обучения за мениджърски умения?

Обученията за мениджърски умения могат да бъдат фокусирани върху:

Всяко едно обучение ще бъде адаптирано спрямо конкретните потребности и цели на Вашия бизнес.

Искате да научите повече?

Направете запитване и ние ще се свържем с вас в рамките на 24-48 часа.

Обадете ни се: +359 898 83 82 08; +359 898 45 58 65