За високите постижения –
хората са най-ценният Ви актив.
Промените са навсякъде.
Ние ги изпреварваме.
Създавате вашето бъдеще сега.
Подгответе се за това, което предстои.
Previous slide
Next slide

 Фирмени обучения с доказани методи и конкретни техники за:

 •  трайно увеличаване на продажбите
 •  директни продажби
 •  консултативни продажби
 •  продажби по телефона
 •  оборване на възражения
 •  „трудни“ клиенти
 •  затваряне на сделки

  Фирмени обучения  за:

 •  подобряване на комуникацията в екипа
 • повишаване на стандарта за обслужване на клиенти 
 • изграждане на успешни междуличностни отношения
 • овладяване на писмената бизнес комуникация

  Фирмени обучения, насочени към:

 •  отлично екипно взаимодействие
 • решаване на конфликти 
 • сплотяване и доверие в екипа 
 • емоционална интелигентност
 • управление на стреса 
 • асертивно поведение

Фирмени обучения, предназначени за:

 •  повишаване на личната ефективност на мениджъра
 •  фокусирано управление на процесите и ресурсите във фирмата
 •  лидерство, основано на визия
 • управление на промяната

Фирмени обучения на персонал и служители

Единствената в България дигитална платформа за оценка на потребностите от обучения на фирмите

Разберете повече като направите запитване към нас!

k2s.bg мисия

Визия

Допринасяме за развитието на работна среда, поощряваща  личната отговорност, креативността и приноса на всеки в организацията за достигане на пълния й потенциал.

Мисия

Осигуряваме практични знания (Knowledge), които лесно се превръщат в нови умения (Skills), гарантиращи достигане на пълния потенциал на заетите в организацията.

Бизнес академия

Цел

Чрез методи за обучение, базирани на най-добрите практики, обмяна и надграждане на знанията и уменията на заетите в организацията да допринесем за успеха на нашите клиенти.

Какво ново за развитието на екипите ви?

Екип

Нашите лектор-тренери са топ практици и професионалисти, които:

 • Притежават реален бизнес опит в различните сектори и отрасли.

 •  Умело адаптират своето „ноу-хау“ спрямо актуалните предизвикателства пред фирмите.
 • Съчетават най-актуалните концепции с най-добрите бизнес практики на световно ниво.

Подход

 • Оценка на потребностите и дизайн на комплексни обучителни програми за цялостно развитие на бизнеса ви.

 • Адаптирани програми спрямо бизнес сектора и целите на компанията ви.

 • Индивидуален подход към обучението за всеки наш клиент като:

  • Съдържание
  • Формат
  • Продължителност
  • Периодичност

Методи

 • Методите ни са интерактивни с въвличане на екипите в симулациии, ролеви игри, реални казуси, персонални задачи, групова работа.
 • Използваме уникални тренинг практики на „учене чрез преживяване“ за бързи резултати в реалните действия на екипите ви.
 • Прилагаме мощни и трансформиращи методологии, които водят до трайна позитивна промяна в нагласите и поведението.

Отзиви

клиенти

Искате да научите повече?

Направете запитване и ние ще се свържем с вас до 48 часа

или ни се обадете на телефон: +359 898 83 82 08