Фирмени обучения за продажби

Фирмени обучения за продажби, които предоставят съвременно ноу-хау как да увеличите продажбите си и да спечелите лоялни клиенти. За всяко конкретно бизнес обучение получавате безплатна професионална консултация за определяне на потребностите, както и индивидуална програма, съобразена с целите на фирмата Ви и Вашата сфера на дейност.

Фирмено обучение "Ефективни продажби"

Вие имате вече формиран екип от търговци или предстои неговото разширяване. Искате да запазите своите пазарни позиции или предстои да стъпите на нови пазари. Имате много успешни продавачи в екипа си и други, които сега навлизат в бизнеса. При всички тези случаи ефективните продажби, респективно успеха на бизнеса ви, зависят от уменията и мотивацията на вашите търговски представители.

Какви цели постигат търговските обучения?

Обучението по продажбени умения, изградено съобразно особеностите на Вашия бизнес, ще:

 • систематизира, разшири и повиши уменията на вашия екип в областта на продажбите
 • създаде работеща система в продажбите, която лесно ще се усвоява от новите членове на екипа ви
 • мотивира продавачите Ви да спазват добрите търговски практики и да постигат по-високи резултати.

Целта на това обучение е да повиши продажбените умения на Вашия екип за увеличаване и задържане на клиентите. Обучението изгражда трайни умения за оценка на всеки потенциален клиент в продажбения процес. 

Осъзнавайки и запечатвайки в подсъзнанието си ефективните търговски техники, търговците успешно ще помагат на клиентите да дефинират правилно и да намерят най-удовлетворяващо решение на своите нужди и потребности.

Вашите продавачи ще изградят умението да представят точния продукт по най-ефективен начин. Ще могат умело да се справят с възраженията и успешно да приключват продажбата.

фирмени обучения за продажби

Какво включват обученията по „Ефективни продажби“?

 • 1) Съдържанието е базирано върху утвърдени в теорията и в практиката ефективни методики за събиране на максимално пълна информация относно интересите на клиента и установяване на близък контакт.
 • 2) Обученията ще Ви помогнат да разбирате в пълна степен как да представяте вашия продукт. Как да стимулирате желанието на клиента за сключване на сделка. И как да убедите клиента в това, че дадената стока отговаря на интересите му.
 • 3) По време на обученията ще Ви бъдат предоставени методи, с помощта на които ще се научите как да се засили интересът на клиента към предлагания продукт и лесно да се преодолеят колебанията му.
 • 4) Ще разберете как можете да стимулирате клиента за по-бързо вземане на окончателно решение за сключване на сделката.

Какви ключови знания и умения дават обученията по продажби?

 •  За ефективно и бързо събиране на максимално пълна информация относно интересите на клиента и установяване на близък контакт с него.
 • Овладяване на универсални методи за представяне на вашия продукт, така че да стимулирате желанието на клиента за придобиването му.
 • Доказани техники за това как да помагате на клиента да преодолява своите съмнения и да го насочвате към по-бързо вземане на окончателно решение за покупка.

Обученията за продажбени умения могат да бъдат фокусирани върху:

 • Продажбен процес и етапи на продажбата
 • Психология на продажбите – техники за ефективност
 • Обслужване на клиенти и изграждане на отношения
 • Консултативни продажби
 • Продажби по телефона

Всяко едно обучение ще бъде адаптирано спрямо конкретните потребности и цели на Вашия бизнес.

Искате да научите повече?

Направете запитване и ние ще се свържем с вас в рамките на 24-48 часа.

Обадете ни се: +359 898 83 82 08; +359 898 45 58 65