Как да общуваме с различните темпераменти

Успешни продажби: 4 ключа към всеки клиент

Знанието за особеностите на отделните темпераменти може да ни бъде много полезно как да общуваме, как да изграждаме отношения и да постигаме нашите цели в комуникацията. 

Когато сме гъвкави, комуникираме до 3 пъти по-ефективно! Защо това е така?

Разпознаване на темпераменти

Когато разпознаем темперамента на човека, с който общуваме, ние се докосваме до неговата същност. Това ни помага да представим своята гледна точка така, че тя по-лесно да бъде възприета и да постигнем желаното сътрудничество.

Публикуваме част от нашето ноу-хау, което споделихме по време на последния си семинар през уикенда, за да може то да достигне до по-широк кръг от хора, поставили си за цел да общуват по-ефективно както в бизнеса, така  и с приятелите си.

Повече информация за темпераментите, както и тестове за определяне на темперамент, казуси и ролеви игри за изграждане на умения за разпознаване и адаптиране към различните темпераменти можете да получите по време на нашите тренинги.

Екипът на K2S.BG

 Холерикът (Огън)

На първо място той е амбициозен,с високи изисквания и високи стремежи. Най-типично за нрава на холерика е склонността му за секунди да избухва в ярост, гняв или агресия. Външно това проличава от огненочервеният цвят на лицето му и гневните отвесни бръчки на челото. Иначе холерикът е усърден и пълен с енергия. Ако наблюдавате такъв човек, ще откриете с какво въодушевление и ентусиазъм се залавя за работа. Той обаче често се самозабравя и действа без ни най-малко да се съобразява с околните. За холерика постигането на конкретната цел е от първостепенно значение, независимо от честата размяна на груби реплики или изблици на гняв. Той обаче никога не реагира от пресметливост, а просто защото конкретното нещо за него има абсолютен приоритет. На работното място холерикът се проявява като човек, който успява да се наложи въпреки неблагоприятните обстоятелства и работи здраво.

Как да общуваме с холерика?

 • Трябва да бъдем точни и акуратни в отношенията си с него.
 • Да бъдем енергични и организирани.
 • Да използваме конкретни и ясни формулировки.
 • По-голямата част от времето трябва да посветим на описанието на резултата, който той ще постигне.

Сангвиникът (Въздух)

Хората със сангвиничен темперамент имат ведра натура, в повечето случаи са весели, с подвижен ум и проявяват голям интерес към нови идеи.  Те притежават искреност и оптимизъм, които понякога създават впечатление за безгрижие. Като цяло откритостта  и любознателността превръщат сангвиника в симпатичен, компетентен и начетен събеседник. Заради това му качество той често получава покани, а компанията му е високо ценена, защото винаги съдава около себе си ведро настроение. Слабото място на този темперамент е неговото непостоянство. Чувствата и мислите на сангвиника доста често и лесно се менят. На работното място в никакъв случай  не е педант, по-скоро създава впечатление на човек, който лесно се поддава на влияние и се разсейва, затова понякога го смятат за повърхностен или лекомислен. Но той успешно компенсира липсата на точност и благонадеждност чрез вродения си талант да импровизира.

Как да комуникираме със сангвиника?

 • Трябва да бъдем много внимателни и търпеливи.
 • Да описваме ситуацията от гледна точка на неговите лични вкусове и предпочитания.
 • Не трябва да го подканваме да взема окончателно решение, като в същото време трябва да бъдем нащрек и да се опитаме да предявим исканията си към него или да финализираме сделката, когато интересът му е най-голям.

Флегматикът (Вода)

За разлика от холерика флегматикът рядко проявява агресия или възбуда и обикновено запазва спокойствие. За флегматика самообладанието и непоколебимостта са това, което са ентусиазмът и лекотата за сангвиника. Заради привидната си неподвижност и тромавост флегматикът понякога изглежда вял, а общуването с него е доста трудно. Флегматиците са хора, които са доволни от себе си и за които всяко ново нещо изглежда като заплаха. Що се отнася до чувствата му към околните, той е „верен другар“, на когото човек може спокойно да излее душата си, ако има проблеми или се чувства несигурен. От флегматика не бива да се очакват изблици на възторг. Той е консервативен и се задоволява с обичайното. На работното място рядко ще поеме инициативата или ще демонстрира гъвкавост и мобилност. Освен това той не е човекът, който с изгарящо желание усвоява нови неща или предлага творческите решения в екипа. Пословичните му спокойствие и пасивност го правят по-скоро неразрушима опора в бурни времена, поради уравновесения му нрав, благонадеждност и изключителна издържливост.

Как да общуваме с флегматика?

 • Трябва да изберем мек, приятелски тон за разговора.
 • По-добре е да заменим строгите данни в документите с обощения, които да му помогнат да се ориентира в общата картина.
 • Не трябва да злоупотребяваме с вниманието му и доброто му отношение.
 • Не трябва да прибързваме да финализираме разговора, добре е да сме търпеливи.

Меланхоликът (Земя)

Мисълта на меланхолика е дълбока, но за сметка на това по-бавна, както и речта. Той разглежда живота във всичките му перспективи. Склонността му към размисъл се изразява често в това, че вечно подлага на анализ и оценка себе си и нещата, които прави. Меланхоликът бива описван като чувствителен и понякога тъжен човек. Не обича много разговорите, нито шумните компании. И много добре се чувства, когато е сам! За тази цел му е нужна тишина и затова избягва бъбриви и шумни компании. В същото време той може да бъде отличен съветник са и е готов на всичко за хората, които обича.Меланхоликът особено цени творческата дейност и изкуството. Тук той може напълно да разгърне своята фантазия и съзерцателната си същност. В работата си е търпелив, много внимателен и подреден, понякога педантичен в детайлите, цифрите и фактите.

Как да общуваме с меланхолика?

 • Най-комфортно се чувства, когато общува със сдържани събеседници, които запазват почтителна дистанция.
 • За да привлечем вниманието му, на първо място трябва да излагаме конкретни факти и цифри в логически подредено изложение.
 • Трябва да сме подготвени с цялата документация още преди да сме започнали процеса на комуникация.

В заключение

Представителите на различните темпераменти са разпределени почти по равно, така че на практика всеки споделя своя темперамент само с една четвърт от общата съвкупност. Това означава, че за да сме ефективни, трябва да сме гъвкави и да се приспособяваме към различните темпераменти.

Когато сме гъвкави, комуникираме до 3 пъти по-ефективно! 

Проявяващите гъвкавост комуникатори осъзнават, че могат да контролират само своята половина от взаимоотношенията и че е по-лесно да променят себе си, отколкото да се опитват да променят другите.

Напишете коментар