Обучение за тийм лидери – по системата Knowledge 2 Skills

обучение за тийм лидери

Кога на компаниите им е необходимо обучение за тийм лидери?

При бързоразвиващите се компании обикновено настъпва моментът, когато като тийм лидери израстват хора от самите екипи и те се нуждаят от ноу хау как да отговорят на новите очаквания към тях.

В това обучение за тийм лидери – по системата Knowledge 2 Skills – посредством интерактивни игри, насоки от водещия, работа по казуси, симулации, участниците ще бъдат провокирани, да си дадат отговор на следните основни въпроси:

 • Какво се очаква от тийм лидера в компанията?
 • Каква е моята роля в процеса на управление и контрол на служителите, за които отговарям?
 • Как да мотивирам екипа, за който отговарям и да намаля злоупотребите?
 • Какви методи да прилагам за контрол и управление на екипа през целия работния ден?
 • Как да се справям с различни ситуации и да вземам правилните решения за мен, екипа и компанията?
 • Познавам ли добре себе си и другите?
обучение за тийм лидери

Целите на обучението за тийм лидери са участниците да:

 1. Научат как се управляват различни типажи служители, процеса и себе си в ежедневната работа.
 2. Преодоляват ефекта на „счупените прозорци“ и да работят тук и сега – без отлагане.
 3. Да действат проактивно при регистриране на потенциални проблеми със служителите.
 4. Анализират и идентифицират слабите места на процесите и хората; да предлагат решения а не констатации.
 5. Да използват правилния подход спрямо типажа на човека, по начин, който държи екипа здраво и сигурно!
 6. Осъзнаят ролята си, че могат да влияят на ситуацията и да задават модел на работа.

Обучение за тийм лидери – нашите методи

 • Основен метод в обучението на тийм лидери са игрите, работата в малки групи, в които участниците заемат определени роли, поемат отговорност, изпълняват конкретни и нови задачи, а водещият режисира темите и активностите, така че да са максимално близки до реалността и да упражняват нов подход за мотивация и контрол на служителите.
 • По време на ролевите игри, правим стоп кадър на важните моменти в процеса на управление на хора; правим игри за разговори с трудни служители, ще тренираме как да мотивираме служителите на база темперамент и персонални личностни особености.
 • Разделени на малки групи участниците имат възможност да съставят и разиграят  ситуации, в които да отработят труден за тях момент с хора, ситуации и процеси.
 • Често проблемите идват от човека, затова по време на обучението упражняваме как да се справяме с трудните характери на колеги и служители.
 • Всяка една сесия от нашето обучение за тийм лидери завършва с формулиране на правила, насоки и ценни мисли от участниците, които ние систематизираме и клиентите ни получават като фирмено ноу хау.

Направете запитване за Обучение "Лидерство за тийм лидери":

Напишете коментар