Тренинг за общуване и комуникативни стилове

obuchenie za komunikacia

Случвало ли ви се е бързо да се почувствате комфортно с напълно непознат и с лекота да постигнете взаимно разбиране? А случвало ли ви се е с определен колега всеки ден да срещате трудности в общуването, които пречат в работата и на двама ви? Обяснение за тези случаи може да намерите в тренинг за общуване, базиран на модела на четирите комуникативни стила.

Умението да разпознаваме различните стилове и да се приспособяваме успешно спрямо тях може значително да подобри комуникацията ни с така наречените „трудни” колеги или  партньори.

И така, какво представлява комуникативният стил и какви са неговите характеристики?

Комуникативният стил може да се разглежда като “модел на поведение в процеса на комуникация, който може да се наблюдава”. Например, продължителността на зрителния контакт, използването на жестове, начинът на изразяване, лицевата експресия, степента на асертивност спрямо събеседника са някои от ясно различимите характеристики на комуникативния стил. 

Комуникативният стил е свързан с начина, по който мислим и се държим. Той не представлява нашите способности, а предпочитаният от нас начин да използваме способностите си или ако способността се отнася до това колко добре правим нещата, то стилът се отнася до това как предпочитаме да ги правим. Това е лесно да се установи посредством тестове и разиграване на различни игрови ситуации по време на тренинг за общуване.

Доминация и общителност могат да се оценят в тренинг за общуване

Моделът на комуникативните стилове е разработен въз основа на две значими характеристики на човешкото поведение – доминация (dominance) и общителност (sociability), които се оценяват с помощта на свързани с тях двойки индикатори.

Доминацията може да бъде дефинирана като склонност да се проявява нагласа тип “поемам отговорността/контрола”. Комуникаторите могат да бъдат разделени в две категории: с ниска и с висока степен на доминация.

Характерно за поведението с ниска степен на доминация е сътрудничеството и подпомагането на останалите, съчетано с ниска степен на асертивност и склонност към подчинение. Обратно, високата степен на доминация се свързва с готовност за даване на съвети и поставяне на изисквания. Това означава по-висока степен на асертивност и желание да се упражнява контрол върху околните.

Доминация

Степента на доминация се идентифицира посредством оценяване на няколко индикатора, групирани в двойки:

сътрудничещ  съревноваващ се
покорен  властен
сговорчив  деспотичен
колеблив  решителен
сдържан  директен
отстъпчив  настойчив
предпазлив  поемащ рискове
търпелив  забързан
безучастен  ангажиран
скромен  словоохотлив
стеснителен  самоуверен
насърчаващ  изискващ
отпуснат  стегнат
умерен  настоятелен

Ако се проявявате като съответстващ преобладаващо към първата колона индикатори, това означава ниска степен на доминация и обратно, ако се съотнася към по-голям брой индикатори от втората колона, това означава висока степен на доминация. 

Общителност

Втората значима характеристика за формиране на модела на комуникативните стилове – общителността – може да бъде дефинирана като склонност да се търсят социалните взаимоотношения и удовлетворението от тях. Общителността също така се отнася до това доколко комуникаторът е склонен да контролира или да изразява чувствата си. Високата  степен на общителност обикновено се свърза със свободното изразяване на чувствата, докато ниската степен на общителност се асоциира с контрол над чувствата.

Идентифицирането на степента на общителност също се осъществява с помощта на индикатори, групирани в двойки:

дисциплиниран  невзискателен
контролиращ се  експресивен
сериозен  весел
методичен  непоследователен
пресметлив  спонтанен
прикрит  открит
интроверт  екстроверт
отдръпнат  дружелюбен
официален  непринуден
резервиран  търсещ внимание   
предпазлив  безгрижен
комформист  индивидуалист
тих  театрален
въздържан  импулсивен

Ако преобладаващо комуникаторът се съотнася с индикаторите от първата колона, това означава ниска степен на общителност и обратно – ако се проявява в повечето случаи като принадлежащ към индикаторите от втората колона, това означава висока степен на общителност. 

В тренинг за общуване могат да се анализират и практикуват различните стилове

Като се свържат в координатна система двете характеристики – доминация и общителност се получават четири комуникативни стила. В тренингите за общуване тези четири комнукативни стила естествено се разграничават и могат да се практикуват техники за подобряване на комуникация чрез адаптиране на собствения комуникативен стил спрямо стила на събеседника ни. Прочетете повече в Модел на четирите комуникативни стила.

Вижте повече за предлаганите от нас ОБУЧЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ.

Напишете коментар