Как да изберете фирма за обучения?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Фирма за обучения, с помощта на която да организирате корпоративно обучение ще ви е необходима, ако сте компания с ясна стратегия за бизнес растеж и конкретен план за действие. Ако сте наясно, че хората са най-ценният Ви актив и че за да имате успех, обучение на служителите Ви е необходимо на всеки един етап от развитието на фирмата. Ако държите да надграждате квалификацията на персонала си, но и да повишавате мотивацията му както за лични постижения, така и за по-високи екипни резултати. 

Как обаче да изберете фирма за обучения?

Случвало ли ви се е да усещате, че вашите служители се нуждаят от подобряване на знанията и уменията си в конкретни сфери на тяхната ежедневна дейност?

Имали ли сте усещането, че не успявате да намерите решение на този проблем? Било поради липсата на ясно дефинирани потребности от обучения, било поради липсата на опит в търсенето на качествен партньор, който да осъществи на практика промяната у вашите служители, която вие желаете.

Най-вероятно сте търсили фирма за обучения, но те не са успявали да спечелят вашето доверие или пък не сте разполагали с такъв голям бюджет, който са ви искали, за да проведат обучение на вашите служители.

Пет критерия за селекция на фирма за обучения, която най-вероятно ще отговори на вашите очаквания     и с която ще реализирате целите си.

1.    Фирма за обучения, която пита за вашите потребности, а не ви „натрапва” своя готов продукт.

 Забелязали ли сте, че твърде често фирмите за обучения се фокусират върху това какво те предлагат, вместо върху това, което вие търсите. Срещали сте най-вероятно и опити да ви продават това, което те имат, вместо да вникнат във вашите потребности, очаквания, цели.

Първият критерии според мен е най-важен. Освен това лесно може да разпознаете това отношение на себецентричност. Съветвам ви да не пренебрегвате сигналите в тази посока, тъй като вие търсите доверен партньор, който да реализира вашите цели, а не свойте.

2.    Лектори, които ежедневно работят това което преподават, а не „просто лекторите” на обучителната фирма.

 Често във фирмите за обучения работят много съвестни, съзнателни и добре образовани преподаватели. Проблемът е, че те познават само теоритичната гледна точка на своята тематика и в най-добрия случай се позовават на чужд опит.
Добре е да откриета фирма за обучения с лектори – практици. Това са хора потопени реално в тематиката, казусите и проблемите на материята която е важна за вас и вашите служители. Тези хора ще ви бъдат безценни, защото разбират вашите проблеми и знаят как да ви помогнат да ги решите.

3.    Съдържание на обученията, съобразено с българската бизнес действителност, а не теории на „световно известни майстори”.

 В България, поради комплекса на малката страна или знам ли и аз защо, се наблюдава една тенденция всеки, които не е българин, но е написал да кажем книга по дадена тематика, веднага да ни бива представян като поредния „световно известен майстор”. Не казвам, че не трябва да черпим от чуждия опит, но той трябва да преминал теста на практическото си приложение в българската бизнес действителност. А това могат да направят само хора, които реално са постигнали успехите си в България, прилагайки методите на чужди експерти.

4.    Фирмата да споделя нови, актуални към днешна дата, методи, способи и практически казуси, а не „стари концепции”.

 Динамиката на нашето ежедневие е прекалено голяма, за да можем да се осланяме на теориите и концепциите, които се преподават в университетите. Необходимо е фирмата за обучения да разполага с най-съвременно ноу-хау, което да е адекватно и бързо приложимо в реална бизнес среда. Ако фирмата „лежи на стари лаври” и предишни успехи, то това е най-големият капан пред развитието й. 

5.    Фирма, която ще се съобрази с вашия бюджет, вместо да ви говори за цената на обученията си.

 За да бъде едно обучение полезно точно за вас и за вашите служители не е необходимо то да е прекалено скъпо. Обикновенно правим асоциация от света на вещите. Щом дадена вещ е по-скъпа, то непременно ще е и по-качествена. Целта на обученията са какво ще получите като краен резултат, а не колко е „ценен” лектора на фирмата. Моят съвет е преди да попитате за цената да разберета доколко фирмата за обучения се интересува от вас и вашите потребности.


Намерете фирма, чиято цел е ВАШИЯТ УСПЕХ, а не фирма, която „ще ви докаже колко много не знаете”.

Напишете коментар