Емплойър брандинг или коя всъщност е Вашата компания

Eмплойър брандинг

Какви са реалните ползи за бизнеса от емплойър брандинг?

Защо бизнесът се нуждае от емплойър брандинг и какво всъщнос означава това? 

Брандът на работодателя дава отговор на въпроса „коя всъщност е компанията“? Той създава общо лице, обща визия и показва интегритет, клиентите подсъзнателно тълкуват това като знак за стабилно партньорство. Доверието им расте, те купуват повече, препоръчват повече и са по-лоялни към съответната компания.

На тази основа се изгражда и корпоративният бранд навън – към
външните публики, но всичко започва от вътрешните публики – от това да се
покаже тази обща визия, свързана с мисията на компанията. Визията се
изработва съвместно между взимащите решения в съответната компания, служителите
и опитни тренери, направляващи процеса.  Веднъж
след като са подчинени процесите на тази обща визия и всеки един служител започва
да разбира и да цени мястото си в организацията. Това намалява текучеството и повишава ефективността на дейността вътре в компанията. 

Силният емплойър брандинг елиминира конкуренцията

Резултатът е, че клиентите ще предпочитат да работят с добре структуриран партньор и по този начин се елиминира и конкуренцията, която е хаотична и не добре организирана. Дългосрочно това е единствения път за пазарно лидерство. Който първи го направи, печели пазарната надпревара. Всички останали неща, които не са подчинени на този общ знаменател са аварийни и решават възникнали ситуации на пожар.

Фирмените обучения активно формират усещането за общност

Фирмените обучения също като правило, не би следвало да решават конкретни казуси и проблеми, най-добре е също да са под общия знаменател на визията и мисията на компанията и да повишават отдадеността на служителите към тази мисия и визия. Фирмените обучения по системата KNOWLEDGE 2 SKILLS, във всички направления на мениджмънта, комуникацията и продажбите, активно формират усещането за общност и така съдействат реално в процеса на емплойър брандинг. А самите служители да усещат грижата на работодателя, че растат и се развиват заедно с него и че ще ползват бенефитите от общия успех, ще имат споделен успех.

В допълнение това също може да бъде комуникирано с тях чрез различни системи за допълнително възнаграждение, което е пряко обвързано с увеличаване на пазарния дял или с нормата на печалба, да е изчислено така, че да е win-win ситуация (печеля-печелиш) и също да повиши вътре отдадеността и креативността на служителите, когато те виждат, че са оценени и че могат да участват в успеха и да реализират и личната си мисия през общата, която е на компанията.

Вътрешно лидерство на проактивни служители

Това всъщност създава вътрешно лидерство на проактивни служители, които не се нуждаят от контрол, а се нуждаят от даване на посока. Тази посока задава вътрешния емплойър брандинг – те стават по-самостоятелни, защото могат да взимат решения на база на принципи, а не на база на инструкции. Това е голямата разлика. Така се създава възможност за лидерство, което е на всички нива. 

Робин Шарма много добре описва това, като казва, че не е нужно да си главния изпълнителен директор и не е нужно дори да си мениджър, за да си активен, да взимаш решения. Именно тези служители, които постъпват по този начин всъщност са най-ценни за всеки работодател. Те постъпват така, защото правилно разбират мисията на компанията и разбират и своето участие в нея. Ако един работодател има един или двама такива служители, те са за пример и нашата препоръка е да бъдат включени в брейнсторминг сесиите за емплойър брандинг, защото те имат много силна съпричастност към мисията, която са изработили индивидулано. Но за да не разчитаме на случайността, това може да бъде интегрирано и в обхвата на цялата фирма и да стане въдховение за останалите, както е при всички големи брандове, които дават смисъл и стойност на своите служители и така те реализират пълния си потенциал. 

Повече за обученията ни по Емплойър Брандинг четете в: Employer Branding Обучение за фирми

Направете запитване за "Employer Branding Обучение", като ни се обадите: 0898 83 82 08 или ни пишете:

Напишете коментар