Имайте ясна цел в своята бизнес комуникация

Бизнес комуникация без ясно дефинирана цел води до загубено време и неясни резултати, понякога дори – негативни както за нас като мениджъри, така и за колегите ни, а също и за цялата организация. Писането в бизнеса е утилитарно -то е предназначено да послужи за някоя от множество цели. Затова да определим целта си е първото условие за постигане на резултат.

Ето някои поводи да се прибягва до писане във връзка с бизнеса:

  • За да бъдат обяснени или потвърдени вече предприети действия
  • За да бъде предадена информация – както в изследователски доклад или оповестяване на нова фирмена политика
  • За да се повлияе на четящия да предприеме някакво действие
  • За да бъдат съобщени добри или лоши вести
  • За да бъде насочено някакво действие

И така, първото нещо, което следва да се запитате, е: „Каква е причината да пиша този документ? Какво целя да постигна?”, т.е каква е целта на тази бизнес комуникация. След като дадете отговор на този въпрос, дръжте вашата цел на преден план в съзнанието си докато пишете и по този начин ще спазите първия принцип на писането за нуждите на бизнеса. Нахвърляйте целта си в началото на вашата чернова за напомняне и се придържайте към нея и по-нататък. Така ще си помогнете да не се отклонявате и да бъдете уверени, че писането ви ще служи на поставената цел.

Много пишещи, придържайки се към рутинните задачи по изготвянето на един документ, губят нишката на тяхната цел. Не правете тази грешка.

И щом вече сте завършили вашата чернова, задайте си въпроса: „Изпълни ли този документ моята поставена цел?”

Вижте повече за предлаганите от нас ОБУЧЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ.

Напишете коментар