Обучения за меки умения постигат 250% ROI

Меки умения

Ползите от обучения за меки умения

Според проучване на MIT Sloan School of Management 12-месечни обучения за меки умения или soft skills в пет различни фабрики постигат възвръщаемост на инвестицията от 250% само за осем месеца. Обучения за меки умения, свързани с решаване на проблеми и вземане на решения увеличават производителността. В допълнение те позволяват по-ефективно разрешаване на сложните задачи и подобряват представянето на служителите.

И още, Международният изследователски институт на Университета Станфорд установява, че 75% от дългосрочния успех в дадена длъжност се основава на овладяване на меки умения и само 25% от него се дължи на технически умения. Както можете да видите, резултатите от обученията за меки умения са впечатляващи. Така че нека да разгледаме по-отблизо как работи всичко.

меки умения

Какво представляват меките умения?

Меките умения обикновено са по-фокусирани върху личността, вместо да се основават на квалификации, технически умения или професионален опит. Това включва умения за работа с хора, социални умения, междуличностни умения.

Обратно, твърдите умения или hard skills са технически умения, които често са специфични за работата. Те се придобиват чрез програми за сертифициране, обучение на служители и трудовия опит и могат да бъдат преподавани, измервани и тествани чрез изпити и практически задачи или тестове.

Твърдите умения обикновено са свързани с основния бизнес на организацията, като умения за писане, умения за работа с компютърни мрежи, работа с машини, бизнес анализ, дизайн и конструкция. Меките умения от своя страна се отнасят до междуличностните отношения и включват разрешаване на конфликти, комуникация, изслушване и емпатия, аналитичност и намиране на решения.

Какви обучения за меки умения са нужни на Вашите служители?

Развитието на меки умения се нуждае от специално внимание, тъй като те са по-трудни за надграждане, по-трудни за точно оценяване и измерване. За тяхното развитие е необходима експертиза, натрупана във времето от придобили реален опит в бизнеса тренери, способни да предадат своето ноу-хау. За разлика от тях твърдите умения могат да бъдат научени и усвоени с течение на времето и чрез повторение от самите служители. Това са и причините за огромния недостиг на меки умения, отчитан от бизнеса днес.

Направете запитване за Фирмено обучение за меки умения или ни се обадете за консултация: +359 898 83 82 08

Напишете коментар